Når konflikten bryder løs i den sammenbragte familie! SÅDAN KAN DU TAKLE DET.

Vi gør status – 3 dage inde i ferien. Det går godt, konstaterer vi. Herligt! Yes, hele Den Sammenbragte Familie hygger sig! Men hvad sker der så på fjerde dagen?

Stormen bryder ud og ødelægger den tiltrængte ro. Hvad i alverden sker der? Og hvordan får vi det stoppet? Du kan sikkert genkende situationen fra dit eget liv. (Det kan jeg i hvertfald)

Et overraskende oprør fra et af børnene. En konflikt mellem rollen som fusionsmor/far og et barn (Du er ikke min mor/far, så bland dig udenom).

Custody battle

En ophedet diskussion om, hvordan du eller din kæreste håndterer en situation med børnene. Den ene af jer sår tvivl om den andens gode intentioner i forhold til børnene. (Det gør ondt).

Jeg vil med det samme berolige dig. Disse konflikter er uundgåelige, hvis vi som fusionsfamilie skal udvikle os, de er nødvendige. De er et afgørende skridt på vejen mod at føle samhørighed.

Konflikterne er afgørende, ja et faktisk livgivende skridt i udviklingen af din familie. Brug et øjeblik på at lade konflikten synke ind og bliv i konflikten med oprejst pande. Lad være med at stikke af eller skifte emne. Det er værd at huske på, at det IKKE er en blivende tilstand. Stemningen vil ændre sig på et tidspunkt.

Dette er en radikalt anderledes måde for os at tænke på de konflikter, magtkampe og loyalitetsspørgsmål, der ligger som sprængfarlige minefelter i en fusionsfamilie. Normalt ser vi på konflikter, som noget vi skal undgå for enhver pris.

– øv dig i stedet i at se konflikter som muligheder.

  1. En konflikt påpeger, at noget skal ændres. Argumenter og uenigheder kommer op til overfladen, når et behov ikke er blevet opfyldt. Vigtige behov, så som for at føle sig elsket, at høre til eller at vide, hvad der forventes, eller hvor grænserne er.
  1. Forvent at der vil være kampe i din familien undervejs. Alle familier af enhver art – sammenbragt eller ej – argumenterer, har uenigheder, magtkampe og ”ondt i livet” fra tid til anden. I fusionsfamilier, med de modstridende loyaliteter og presset for at få det til at fungere DENNE gang, vil disse spændinger få ekstra stor betydning i vores tanker og dermed give ekstra voldsomme følelser. Vi frygter, at ufordringer kan være for store at håndtere – eller vi foregiver, at de ikke er vigtige nok til at bekymre sig om. (fordi vi håber ”det” vil gå over af sig selv).
  1. Sandheden er, at jo flere situationer vi formår at håndtere, så alle involverede føler sig set og hørt Vil de rent faktisk skabe en vej til bedre forståelse og dybere relationer.
  1. Når konflikter kommer op, så stil dig selv to spørgsmål, før du træder ind i kampen. Hvilke behov bliver ikke opfyldt? Kig efter, hvem der mangler noget, der synes vigtigt for dem. Det kan være, at et barn har behov for mere struktur, opmærksomhed, eller beroligelse. Måske fusionsmor/far har brug for afklaring af, hvad deres rolle er.

Du og din partner har måske brug for mere partid og fokus, end I har nu.

Så, når stormene blæser, mærk dit hjerte. Prøv at huske, at enhver konflikt der blive håndteret er et skridt på vejen til at skabe en kærlig og blivende fusionsfamilie.

Uenigheder og konflikter i din familie kan gøre plads til, at jeres relationer kan vokse og modnes, når I lytter til hinanden med medfølelse og foretager ændringer eller justeringer, der gør, at alle medlemmer i din familie får, hvad de virkelig har brug for.

Fusionsfamilien kan være kærlige, blivende familier på trods af modstridende loyaliteter og misforståelser.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>